Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)

Het doel van de Wwft is om te voorkomen dat de diensten van banken, advocaten, notarissen, accountants en makelaars worden misbruikt om gelden wit te wassen, de criminele herkomst van gelden te maskeren of om terroristische activiteiten te financieren.

In de Wwft staat dat makelaars geen diensten mogen verlenen aan anonieme klanten. Wij zijn dan ook verplicht om onderzoek te doen naar de identiteit van de klant aan de hand van het originele identiteitsbewijs, waarvan wij een kopie maken ten behoeve van het dossier.

Is de klant een rechtspersoon, dan moeten wij vaststellen wie de uiteindelijk belanghebbende is en wordt er een UBO (Ulitmate Benifical Owner) verklaring gevraagd. In de praktijk gaat het om personen die minimaal 25 procent van de aandelen bezitten of feitelijke zeggenschap hebben in de organisatie. 

Kortom: als makelaar zijn wij verplicht een risicoafweging te maken en ongebruikelijke en/of verdachte transacties dienen gemeld te worden aan de FIU (Financial Intelligence Unit) Nederland.