Maasstreek Makelaardij is aangesloten bij het NWWI

Hoe werkt het NWWI?

De taxateurs, aangesloten bij het NWWI, werken volgens een uniform, gestandaardiseerd digitaal proces. Wanneer de taxateur (binnen zijn werkgebied) een taxatieopdracht accepteert, geeft hij bij het NWWI aan welke woning getaxeerd gaat worden. Het NWWI zorgt er dan voor dat de taxatieopdracht voor de taxateur digitaal wordt ‘klaargezet’, zodat en een gevalideerd taxatierapport kan worden opgemaakt.

Het is daarbij aan de taxateur om op basis van zijn expertise en als kenner van de lokale markt de waarde vast te stellen. Het NWWI levert, conform de norm van Stichting Taxatie en Validatie (STenV), minimaal 2 modelwaarden aan, welke inzicht kunnen verschaffen in de waarde van het object. Er zijn op dit moment 4 erkende leveranciers van modelwaarden te weten Calcasa, Midas, NBWO en Ortec. De volgorde voor het aanvragen van de modelmatige rapporten wordt bepaald door de taxateur. Deze modelwaarden worden de taxateur aangereikt als hulpmiddel bij zijn onderbouwing van de getaxeerde waarde. Indien de taxateur de referentiepanden in de modelwaarden niet bruikbaar acht, kan hij dit middels een onderbouwing aangeven en vervolgens eigen referentiepanden aan het rapport toevoegen. In het taxatierapport verklaart de taxateur per referentiepand de afwijking tussen de door hem getaxeerde waarde en de door hem gebruikte referentiepanden.
Indien er geen goede referentiepanden aanwezig zijn, kan de taxateur dit (wederom onderbouwd) vermelden in het rapport en aangeven welke methodiek hij vervolgens heeft toegepast om tot de getaxeerde waarde te komen.

De taxateur legt zijn rapport daarna ter beoordeling aan het NWWI voor. Het NWWI beoordeelt of de taxateur en  het ter validatie aangeboden taxatierapport voldoet aan de geldende normen. Voorts beoordeelt het NWWI of de taxateur de waarde voldoende motiveert en onderbouwt zodat het voor de opdrachtgever duidelijk is op welke wijze deze waarde tot stand is gekomen. Als het rapport wordt goedgekeurd ontvangt de taxateur direct een digitale handtekeningcode. Indien hij  een verbetervoorstel ontvangt, zendt hij zijn rapport, na aanpassing, opnieuw ter beoordeling naar het NWWI in. Wanneer het NWWI het rapport goedkeurt, wordt deze geregistreerd in een centrale database en is deze door alle betrokkenen in te zien.


Onderscheidend
Het NWWI onderscheidt zich op een aantal essentiële punten van commerciële taxatie- en validatiebureaus:

  • Het NWWI is een stichting zonder winstoogmerk en behartigt als zodanig zonder bijoogmerken de belangen van de opdrachtgevers van de taxatie.
  • Het NWWI is transparant over de opbouw van de NWWI-bijdrage (€ 53,85 inclusief BTW).
  • Het NWWI is onafhankelijk, objectief en heeft geen nevenactiviteiten. Zij richt zich enkel op het valideren van woningtaxaties en het verhogen van de kwaliteit hiervan.
  • Het NWWI draagt bij aan het voorkomen en opsporen van frauduleuze taxatierapporten.
  • Het NWWI wil bijdragen aan betere positionering en imago van de taxateur in de financiële wereld.
  • Het NWWI maakt geen prijsafspraken en wijst geen opdrachten aan taxateurs toe.
  • Het NWWI is de marktleider op het gebied van validatie.
  • Het NWWI biedt taxateurs  een on-line taxatietool Taxatieweb.

 

 

Bron: http://www.nwwi.nl/site/over-nwwi/hoe-werkt-het-nwwi/