Terug

Stimulans voor kleinschalige woningbouw in Echt-Susteren

Scroll

Stimulans voor kleinschalige woningbouw in Echt-Susteren

De gemeente Echt-Susteren verlaagt de financiële drempel voor kleinschalige woningbouwplannen. Dit moet met name particulieren over de streep trekken om te bouwen.

De maatregel heeft betrekking op de bijdrage die betaald moet worden voor woningen die niet direct binnen een bestemmingsplan passen. Daarvoor bestaat een systeem onder de naam Gemeentelijk Kwaliteitsmenu (GKM). Voor woningen die binnen dit GKM vallen, verwacht de gemeente een tegenprestatie. De bouwer moet dan bijvoorbeeld zorgen voor groencompensatie, met name als het gaat om woningen in het buitengebied. Of de bouwer betaalt de gemeente een vergoeding voor het feit dat de nieuwe woning niet meteen in het bestemmingsplan past.

Volgens de gemeente Echt-Susteren is juist die tegenprestatie in geld steeds vaker een drempel, met name voor kleinschalige initiatieven. Door de gestegen bouwkosten zijn kleinere bouwplannen de laatste jaren moeilijker te financieren. Om die kleine woningbouwprojecten beter mogelijk te maken, wordt nu de GKM-bijdrage verlaagd.

Met de inkomsten uit die GKM-pot kan de gemeente op andere plekken natuurontwikkeling of herstructurering van gebouwen bekostigen.

Bron: De Limburger, 1 november 2022, Rob Stikkelbroeck


Wij gebruiken cookies

Dit cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we deze gebruiken op onze website. Hier lees je welke type cookies wij gebruiken

Meer info

Neem contact op!